HorgaszrendHorgászrend


I. Horgászat feltétele


A MOHOSZ országos horgászrendje érvényes - a GALGA-AGRÁR KFt által üzemeltetett horgásztó- a meghatározott helyi normatívákkal.

A horgásztóban horgászni jogosult, akinek állami horgászjegye és területi engedélye,horgász vizsgája van. Ez a követelmény mindenkire vonatkozik: családtagra, házastársra és vendégre is.


II. Általános kötelezettségek és magatartás


 • A horgász köteles az országos horgászrend valamint a Szolgáltatási megállapodásban rögzített horgászrendet ismerni, betartani.
 • A horgász köteles a személyi igazolványát, fogási naplóját horgászás ideje alatt magánál tartani, a napló vezetése kötelező, valamint a fogás estén a halőrnek bemutatni.
 • Az ellenőrzésre jogosult személyek, társadalmi halőrök felszólítására a horgász köteles a személyi igazolványát, fogási naplóját, horgászeszközöket, zsákmányát bemutatni megvizsgálásra.
 • Az ellenőrzésre jogosult személyek az orvhorgásztól a felszerelést elveheti és arról átvételi elismervényt, kell adni.
 • A horgász különös gonddal köteles védeni:
  - a vizet szennyező mérgező vagy egyéb káros anyagoktól
  - a fogott zsákmányát körültekintéssel kezelni
  - a vizek és a vízpartok állat és növényvilágát.

III. A horgászat részletes szabályai


 • Egyes halfajokat azok tilalmi időszakában tilos kifogni. A faj szerinti tilalmi időket a Fogási napló „tudnivalók „fejezet tartalmazza. A helyi horgászrend szabályairól halőrháznál köteles információt kérni.
 • A kihelyezések alkalmával kímélési időszakot csak akkor rendelünk el, ha az a halállomány ökológiai szempontjából indokolt
 • A faj szerinti tilalom alá eső és méreten aluli kifogott halat haladéktalanul és kíméletesen – nem dobva – vissza kell helyezni a vízbe.
 • A területi engedéllyel rendelkezők éves kifogható hal mennyisége:

Felnőtt: 30 db nemes, 30 db ragadozó
Ifjúsági: 15 db nemes, 15 db ragadozó
Gyermek: 5 kg egyéb hal


A horgász hetente (hétfő reggel-vasárnap este) a méretkorlátozás alá eső halfajokból kifoghat:

Felnőtt: 18 éves kortól hetente 3 db nemes (ponty, amúr), 3 db ragadozó összesen 6 db, keszegből 5 kg –ot úszós, fenekező készséggel, 2 db felszereléssel, 2 horoggal

Ifjúsági: 15-18 éves korig hetente 2 db nemes, ( ponty, amúr), ragadozó 2 db összesen 4 db, keszegből 5 kg –ot úszós, fenekező készséggel1 db felszereléssel, 2 horoggal

Gyermek: 15 éves korig csak felügyelettel hetente, vegyes halból, keszegből
5 kg–ot úszós készséggel, 1 db felszereléssel, 1 horoggal

Napi jegyes felnőtt: 2 db nemes, (ponty,amúr), 1 db ragadozó összesen 3 db, keszegből 5 kg –ot úszós, fenekező készséggel, 2 db felszereléssel, 2 horoggal

Napi jegyes ifjúsági: 15-18 éves korig naponta 1 db nemes,1 db ragadozó összesen 2 db, keszegből 5 kg–ot úszós, fenekező készséggel, 1 db felszereléssel, 2 horoggal

Napi jegyes gyermek: 15 éves korig csak felügyelettel naponta keszegből 5 kg –t úszós készséggel. 1 db felszereléssel, 1 horoggal.


 • A horgász több felszerelést is tarthat készenlétben, de az előzőekben meghatározottak alapján horgászhat egy időben.
 • A víztározóban csónak, etetőhajó használata nem megengedett.
 • A vízparton és a vízben stabil víz létesítmények építését nem engedélyezzük.
 • A völgyzáró gáttól 50 méterre lehet horgászni, amelyet táblával kijelöltünk.
 • Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét megvilágítani.
 • A horgász a hal vízből történő kiemelésre merítő szákot vagy vágóhorgot köteles használni.
 • A kifogott halat kíméletesen kell kezelni, és haltartó szákban köteles a vízbe visszahelyezni a horgász.
 • A kifogott halat minden esetben a halőrnél felszólítás nélkül be kell mutatni mérésre, valamint a fogási naplót a beírás ellenőrzésére. A halőr jogosult a horgász gépjárművének és csomagjainak ellenőrzésére.
 • A horgász méreten aluli halat köteles visszahelyezni vízbe. A halfajok méretét az orr csúcsától farok közepéig mérjük.
 • A horgász horgászvizsga nélkül nem horgászhat.
 • Az a horgász aki a horgászhelyét elhagyja köteles a készségeit a vízből kivenni.
 • Környezetvédelmi nap a tóparti takarítás március hónapban szombaton 8-14 óráig tart (időjárástól függően). Ezen a napon nem engedélyezzük a horgászatot.

IV. Elhelyezkedés a horgászhelyen


 • A víz mindenkié, foglalt hely sem a vízen sem a parton nincs, rendszeres beetetés nem engedélyezett.
 • Az elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, személyes bejelentkezés alapján a horgászigazolvány leadása, napi jegy váltása után engedélyezett.
 • A szolgáltatás nyitvatartási ideje havonta változó. A horgászás kezdetét reggel napkelte- végét a napnyugta időtartamban engedélyezzük
 • Horgásznak, kirándulónak a tópartra gépkocsival, motorkerékpárral, behajtani tilos! Kivétel morgáskorlátozott horgász.
 • Az követség nyaralója melletti partoldalon 1 horgászhelyet kijelölünk, amelyet a fenti horgászok részére kell szabadon hagyni (MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK)
 • Horgásztársakat zavarni, hangoskodni tilos, rádiót mérsékelt hangerővel szabad üzemeltetni.
 • Tűzgyújtásra csak a kijelölt helyen lehet tüzet rakni, amelyet gondosan felügyelni kell (követségi nyaralók mellet 1-2-3-4-5 kövezett tűzrakó helyek).
 • Az országos tűzgyújtási tilalom idején, a tóparton tüzet gyújtani tilos. Az éjszakai horgászat idején a faszenes grillsütő, gázkészülék alkalmazását engedélyezzük.
 • Minden horgász köteles horgász rendben és hulladékmentesen elhagyni. Étel, ital és élelmiszer hulladékokat összegyűjteni és azt kiszállítani a horgászat befejezése alkalmával azt a tárolóba, elhelyezni.
 • Kutyát a horgásztó partján sétáltatni tilos.

V. Fegyelmi vétségek


1. Szabálysértés:


1. Fogási napló hiányos vezetése

2. Mérlegelés elmulasztása

3. Méreten aluli hal megtartása, bemutatása

4. Engedély nélküli horgászás

5. Ittasság

6. Növény és állatállomány pusztítása

7. Környezet rongálása

8. Gépkocsival történő behajtás, parkolás kivétel a mozgáskorlátozott

9. Őrizetlenül hagyott készség

10. Fürdés a tóban

11. Tűzgyújtás tilalmi időben


2. Bűncselekmény:

1. Vízszennyezés


3. Horgász részére kiszabható fegyelmi büntetések:

1. Figyelmeztetés

2. Területi engedély visszavonása: 1- 3 hónap, 1 év

3. Napi jegy visszavonása

4. Végleges eltiltás


A GALGA-AGRÁR KFT fegyelmi határozatait a MOHOSZ, NÉBIH részére megküldi.


VI. Méretkorlátozások

Egyes halfajok és rákok halászati vízterületről kifogható legkisebb mérete

Ponty (Cyprinus carpio) - 30 cm (tilalmi időszakban felmentés alapján 4 kg, az év további időszakában 5 kg-nál nagyobb súly esetén vissza kell helyezni!)

Fogassüllő 30 cm
Márna 40 cm
Amur 50 cm
Balin 40 cm
Csuka 40 cm
Harcsa 100 cm tilalmi időn kívüli időszakban is
Compó Nem lehet elvinni, vissza kell helyezni.


VII. Tilalmi idők

A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők

Csuka (Esox lucius) - február 01. – március 31.
Balin (Aspius aspius) - március 01. – április 30
Fogassüllő (Stizostedion luciopera) - március 01. – április 30.
Kősüllő (Stizostedion volgense) - március 01. – június 30.
Ponty (Cyprinus carpio) - május 2. május 31.
Harcsa (Silurus glanis) - május 2. – június 15.


Galgahévíz. 2017. január 01.


GALGA-AGRÁR KFT ÜGYVEZETÉSE