HÁZIREND

Érvényes: 2020. február 20-tól.

A Bika-tó területe, illetve annak környezete magánterület, szabadidős célú igénybevétele kirándulók és horgászok számára az alábbi feltételek mellett megengedett.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • Sátorozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
 • Csak az üzemeltető által kiépített tűzrakó helyeken szabad tüzet gyújtani, egyéb helyeken tilos!
 • A tónál kamera rendszer működik, ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések, kérések esetén a tógazda értesítendő.
 • A parton „foglalt helyet”, csak előre bejelentkező csoportok részére táblával megjelölt helyen biztosítunk.
 • Lakókocsit a tó partján felállítani tilos!
 • Tóparton 5 főnél nagyobb társaság részére baráti összejövetelt, főzést, vagy egyéb rendezvényt szervezni csupán a tógazda értesítése mellett lehetséges.
 • A tó környezetének látogatásával mindenki tudomásul veszi, hogy kamerafelvétel készülhet róla, melyet 15 napig őrzünk, felhasználása csupán az ide vonatkozó jogszabályi keretek mellett történhet.
 • Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől ugyanezt megkövetelni. Köteles a rendbontást és a hangoskodást megakadályozni!
 • A víztározó jegén mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat!
 • A tóban fürödni tilos!
 • A tó és környezetének szabadidős, sportolási célú igénybe vétele mindenkinek saját felelősségre lehetséges.
 • A szabályok nem tudása nem mentesít a betartásuk alól!

HORGÁSZREND

Társadalmi munka:
Az év során rendszeresen társadalmi munka kerül megszervezésre a tópart és környezetének rendje fenntartásának érdekében.
A tagok számára a részvétel éves szinten két alkalommal kötelező, aki részt venni egyéb okból évente két alkalommal nem tud, 5.000 Ft / társadalmi munkanap befizetésével megválthatja.
A társadalmi munka megszervezéséért, a mindenkori tógazda felelős. Az alkalmak kihirdetése a Galgahévízen Horgászók Baráti Köre elnevezésű Facebook csoportban, a honlapon, illetve papír alapon a tónál, illetve a Galga-Agrár Kft. központi irodájának hirdetőtábláján történik.

Munka tervezett ideje: minden hónap második szombatja, reggel 07 -13 óráig

Parkolás, tópartra behajtás:
A sorompón behajtani, tópartot egyéb helyen gépjárművel megközelíteni csak a tagoknak és a napijeggyel rendelkező horgászoknak szabad, kizárólag be, illetve kipakolás idejére, maximum fél órányi időtartamra. Behajtási szándékot halőrnek jelezni kell. A nem horgászni vágyó látogatókat minden esetben arra kérjük, hogy a gépjárműveiket a kijelölt parkolóban hagyják.

Horgászat ideje, tagoknak:
H – P: Napkeltétől napnyugtáig, éjszakai horgászat lehetősége felár ellenében
P – V: Éjszakai horgászat engedélyezett, tagdíj tartalmazza (péntek éjjel, szombat éjjel)
December 1. és február 28. között horgászatra napkeltétől napnyugtáig van lehetőség. Szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és el kell hagyni a partot.

Horgászat ideje, napijegyes horgászoknak:
H – P: 6.00-tól – 18.00-ig
P – V: Éjszakai horgászat éjszakai napijegy ellenében engedélyezett (péntek éjjel, szombat éjjel 18.00-tól 6.00-ig)
H – V: 24 órás, 48 órás, 72 órás jegyek megváltása lehetséges

Kifogható mennyiség és fajta adott időszak alatt:

 

Kifogható mennyiség és fajta adott időszak alatt

24 órás jegy

3 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal

48 órás jegy

4 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 10 kg vegyes hal

72 órás jegy

5 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 10 kg vegyes halDecember 1. és február 28. között horgászatra napkeltétől napnyugtáig van lehetőség. Szürkület kezdetekor legkésőbb ki kell venni a készségeket és el kell hagyni a partot.

Használható készségek:
Felnőtteknek: 2 db bot (max. 3 db horog a két boton összesen)
Ifjúságiaknak: 1 db bot, 1 db horog
Gyerekeknek: 1 db bot, 1 db horog
A fentiekkel egyidejűleg 1 m2-nél nem nagyobb csali fogó emelőháló használható.

Méretkorlátozással védett halfajokat fogás után azonnal vissza kell helyeznie a tóba!

Spiccbot használata fentiekkel egyidejűleg tilos, harmadik készségnek minősül!

Éves területi engedéllyel kifogható mennyiségek:

Halfajta

Felnőtt

Ifjúsági

Ponty

30 db

15 db

Amúr

6 db

3 db

Süllő

10 db

5 db

Egyéb ragadozó (csuka, harcsa, balin)

10 db

5 dbNapi, heti mennyiségi korlátozások (tagok számára, illetve 24, 48, 72 órás jeggyel rendelkezők részére:

Tagok

Kifogható mennyiség és fajta

Felnőtt / nap

3 db nemes hal, 5 kg vegyes hal

Felnőtt / hét

3 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 10 kg vegyes hal

Ifi / nap

2 db nemes hal, 3 kg vegyes hal

Ifi / hét

2 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 5 kg vegyel hal

Gyerek / nap

2 kg vegyes hal


Mennyiségi korlátozások napijegyes horgászok számára:

Napijegyes horgász

Kifogható mennyiség

Felnőtt / nap

3 db nemes hal (kettő lehet egyező fajtájú) , 5 kg vegyes hal

Ifi / nap

1 db ponty, 1 db ragadozó, 3 kg vegyes hal

Gyerek / nap

 2 kg vegyes hal


 

Kifogható mennyiség és fajta adott időszak alatt

24 órás jegy

3 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 5 kg vegyes hal

48 órás jegy

4 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 10 kg vegyes hal

72 órás jegy

5 db ponty, 1 db amúr, 2 db ragadozó, 10 kg vegyes halEgyéb:

 • A horgászat megkezdése előtt a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A horgászat megkezdése előtt a halőrnél lehet napijegyet váltani.
 • A horgászat megkezdése előtt a halőrnél a jelenléti íven történő regisztráció kötelező (területi engedély számának pontos, olvasható feltüntetése), távozáskor ezen jelenléti íven a fogott halak darabszámát és súlyát bejegyezni pontosan szükséges. A horgász aláírásával igazolja, hogy a feltüntett adatok valódiságáért felelősséget vállal.
 • A fogási naplót a tulajdonosa köteles a kiállítás évét követő év február 28-ig összesítve leadni. Összesítés nélkül a fogási napló nem leadható. Amennyiben a napló határidőn túl kerül leadásra, állami engedély kiadása folyó évben csupán felár ellenében lehetséges.

A Bika-tónál a tilalmi idő és a méretkorlátozás az Országos Horgászrenddel megegyezik. Az ettől való eltérést a horgászrendünk szabályozza az alábbiak szerint:

Egyedi tilalmak:

 • általános pergetési tilalom: február 1-től - árplis 30-ig,
 • az 5 kg feletti és 35 cm alatti süllőt a megfogás után azonnal vissza kell engedni a tóba,
 • 4 kg feletti pontyokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni,
 • a KOI ponty nem elvihető, vissza kell tenni a tóba,
 • a compót méretkorlátozás nélkül vissza kell helyezni a tóba,
 • a horogra kívülről akadt halat tilos megtartani,
 • kutyatápot csalizásra és etetésre használni TILOS!
 • a horgászkészséget behordani bevinni TILOS,
 • etetőhajó használata nem megengedett
 • a harcsa legkisebb elvihető mérete 90 cm
A szabályokkal való visszaélés esetén az üzemeltető képviselője (tógazda, ügyvezetők) bármikor visszavonhatja a területi engedélyt illetve jegyzőkönyv és feljelentés után szükséges esetben a Pest Megyei Kormányhivatal, Vadászati és Halászati Osztálya vizsgálja ki.

A horgász éves területi engedély, illetve a halasítási hozzájárulás, napijegy megváltásával beleegyezik a gépjármű vizsgálatába és elfogadja a horgászrendet. A horgászrend átvételekor a halasítási hozzájáruláson történő aláírásával igazolja ezt!

A horgászok kötelesek segíteni a halőrök munkáját, a gépjármű átvizsgálását biztosítani a tó közvetlen területén illetve az elhagyási pontjainál.

A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó figyelmét felhívni, szükség esetén halőri vagy hatósági intézkedést kérni. Aki a halőrt, ellenőrt, az üzemeltető bármilyen minőségben megjelenő képviselőjét tettlegesen bántalmazza, a kizárás és engedély bevonása mellett, rendőrségi feljelentést von maga után.

Ha az üzemeltető, illetve képviseletében a tógazda kíméleti területet jelöl ki, úgy a parton, mint a nyílt vízen, a kijelölt területen horgászni szigorúan tilos.

Műtárgyak (gát, zsilip) 50 méteres körzetében horgászni szigorúan tilos, illetve külön engedély mellett lehetséges.

Éjszakai horgászat ideje alatt az elfoglalt horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani.

Horgászni csupán rendezett, tiszta horgászhelyen engedélyezett, a keletkezett hulladékot minden esetben a bejelentkezéskor a halőrtől kapott zsákba szükséges tenni, távozáskor a halőrház melletti gyűjtőhelyre kell elhelyezni.

Szemetelni, a tűzrakó helyekre szemet gyűjteni, szigorúan tilos.

Horgászonként külön haltartóba kell a halakat tárolni.

Bottartónak csak műanyag vagy fém használható!

A megváltott napijegy, területi engedély stb. nem átruházható, kizárólag megváltóját jogosítja horgászatra, saját botjával nem horgásztathat.

Halat tisztítani csak a halőrháznál kijelölt helyen szabad! A tó más pontján (horgászállásoknál) tilos!

A halőrház előtti - táblával jelölt terület – halőrök, gondnokok, vendégek, cserejegyesek részére fenntartott hely, itt csak a halőrök, gondnokok engedélyével horgászhat az egyesületi tag.

A horgász a fogást követően megtartani kíván halat köteles megmérni, majd azt követően pontosan bejegyezni a fogási naplóba, míg ez nem történt meg a készséget nem szabad visszadobni! A kifogott halat élve szállítani hatóságilag tilos!

Sátrat csak a horgászat idejére lehet felállítani. Egy horgász helyet Max. 3 napig lehet használni, utána kötelesek a sátrat lebontani.

A horgászhelyet elhagyók kötelesek a botjaikat kivenni a vízből!

Lékhorgászat csak saját felelősségre lehetséges.

A horgászrendet az üzemeltető képviselje (ügyvezetők) év közben is megváltoztathatja, melyről a tagságot 10 nappal az életbe lépése előtt tájékoztatni köteles!

Adatkezelési szabályzatot minden nálunk horgászó elfogadja a területi jegy (éves és napi) megváltásával.

Ezen házirend 2020. február 20-tól lép életbe és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.
Szabó Péter s.k.
Tógazda Galga-Agrár Kft.

Nagy Rudolf s.k.
Ügyvezető Galga-Agrár Kft.

Péter István s.k.
Ügyvezető Galga-Agrár Kft.