Tisztelt horgászok és kirándulók!!!


Kérjük olvassák el az alábbi tájékoztatást!!!!!


A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog !

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:

* kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnőtt
* kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport illetve sportolásra alkalmas
* kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

* éjszaka korlá tozott látási viszonyok között,
* járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
* kikötők és veszteglőhelyek területén,
* folyókon,
* rianás esetén, a Balatonon.

46/2001. (XII. 27.) BM rendelet

5. §

(1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötők és veszteglőhelyek területén;
d) folyóvizeken.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak a folyókon kialakult jégtorlaszok megbontását – jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából – végző szakszemélyzet tevékenységére.


* fenékről előtörő kisebb, nagyobb források
* csatornabekötések
* áradás, apadás által kialakított jégmozgás
* a felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.


Kérünk mindenkit a rendelet betartására.


Szombaton délután 11cm volt a jég vastagsága, délután 4 és 6 óra közötti időben több rianást  halottunk.

GALGA-AGRÁR KFT ÜGYVEZETÉSE