A Galga-Agrár Kft határozatlan idejű bérleti szerződés keretén belül bérbe adásra meghirdeti a Galgahévíz, Víztározó Hrsz: 0146/2 szám alatt lévő un. "Víztározó" Büfé” üzemeltetését


1. Kinyilatkoztatás:


A bérbeadó kifejezett elvárása a büfé működésével kapcsolatban, hogy:


A bérlő köteles kulturált lehetőséget biztosítani a büfében vásárolt termékek helyben történő fogyasztásához, a büfében, annak előterében elhelyezett asztalok és ülő alkalmatosságok felhasználásával.


Amennyiben a rendelkezésre álló bútorzat kevésnek bizonyul úgy a Kft. vezetésével történt előzetes egyeztetés, megállapodás alapján lehet asztalokat és székeket elhelyezni, amely alkalmazkodik a már meglévő bútorzathoz és a környezethez


Az épület vagyonbiztosítását a bérbeadó végzi, az üzemeltetéshez szükséges biztosítást a bérlőnek van lehetősége megkötni.


A büfé területének rendszeres higiénés tisztítása, szemétgyűjtők gyakori ürítése a bérlő feladata.


2. Büfében forgalmazott termékkörök ( a pályázótól vállalásként elvárt):


A pályázó a pályázatában köteles felsorolni a büfében forgalmazandó termékféleségeket.

A Kft. elvárja, hogy a büfében legyen választékos, friss és egészséges élelmiszer.

Melegkonyhai termékek készítésére a büfé nem alkalmas, de helyben készült snack ételek készítése lehetséges. ( pl. meleg szendvics, hot-dog, hamburger). Rendkívüli esetekben akár 24 órán belül melegkonyhai készítmények beszerzését vállalja rendezvényekre.


3. Helyiségbérlet egyéb feltételei:


Bérleti díj: minimálisan elvárt összege nettó 50.000- Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 63.500.-Ft/hó.


A bérleti díjon felül havonta: a felhasznált villamos energia költségét leolvasott mérőállás alapján kell megtéríteni.

Szezonális csökkentett díj: november, december, január, február, március hónapokra nettó 10.000.-Ft/hó, azaz bruttó 12.700.-Ft/hó lehet a minimális díj.

Kaució fizetése a bérleti szerződés megkötésekor szükséges.

A kaució összege a bérlő által felajánlott havi bérleti díjjal azonos összeg.


4. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:


nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt szerződéses és egyéb feltételek elfogadására vonatkozóan:

nyilatkozat a bérleti díj összegére vonatkozóan számmal és betűvel kiírva (pontszám: 40 pont)

nyilatkozat a büfé nyitvatartási idejére vonatkozóan:

hétköznap ( pontszám: 10 pont )

hétvége ( pontszám: 10 pont)

nyilatkozat, hogy milyen opcionális választható termékkör forgalmazását

tervezi étel, ital tekintetében ( pontszám: 40 pont)

felelősségi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a bérbe veendő helyiségekben az esetlegesen okozott kárért, károkért, azok helyreállításáról gondoskodik.


5. Nem tehet ajánlatot, illetve nem köthető szerződés azzal:

csőd vagy felszámolási eljárás alatt áll akinek a tevékenységét felfüggesztették.


6. Az elbírálás szempontjai:

 

Hiányosan benyújtott vagy nem egyértelműen megadott ajánlatot az ajánlatkérő figyelmen kívül hagy, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok értékelése az előre meghatározott pontrendszer alapján történik.


Az adott szempontokon belüli elbírálás:

 

Bérleti díj esetén a megjelölt pontszám a magasabb bérleti díjat megajánló pályázó kapja.

Nyitva tartás tekintetében a megadott pontszám a hosszabb nyitvatartási időt vállaló kapja, igazodva a horgásztó nyitva tartásához.

Az opcionális választható termékkör forgalmazása esetén a szélesebb, választékosabb termékkört ajánló pályázó kapja.

Azonos végpontszámmal rendelkező pályázók esetén bérleti díj licit dönt!


7. A pályázat benyújtásának formája, helye és határideje:


A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kérjük eljuttatni személyesen a megadott határidőre a Galga-Agrár Kft ügyvezetőjéhez (2193. Galgahévíz, Fő út 110.)


Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11. 10.00 óra


8. Pályázat elbírálási határideje: 2016. november 15.


A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!


Galgahévíz, 2016. október 14.

Nagy Rudolf

Galga-Agrár Kft

ügyvezető